O nás

Dúholie je občianske združenie, ktoré vzniklo z potreby vytvoriť priestor pre deti a dospelých, v ktorom sa dá voľne dýchať, kde môžme spoločne rásť a žiť svoj potenciál ako skupina a jednotlivci v nej.

Jozef Fekiač

Riaditeľ

Michaela Vajová

Komunikácia

Renáta Uhrínová

Marketing, financie

Vízia Dúholia

Život sa deje ako príbeh, je v pohybe. Mnoho situácií prichádza ako skúška a podnet k rastu. Nekomfort, ktorý s takou situáciou prichádza, je výzvou. Aj v živote dieťaťa je veľa výziev. Prístup dospelého neustále dieťa zachraňovať pred nepohodlím spútava vôľu dieťaťa, ktoré sa tak stáva bezmocným a neschopným. Deti potrebujú prekonávať prekážky, aby rástli. Úlohy plnia primerane svojmu veku a schopnostiam. Nezáleží na výkone, ale na tom, čo deti na ceste k výsledku zažijú. Je pre ne užitočné zažiť úspech, ale aj neúspech. Deti bez zážitkov strácajú vôľu. Bez skúseností podliehajú neistote, strachu, zbytočnosti. Avšak nepodsúvame im predstavu, že život je boj. Svet je totiž bezpečné miesto pre život. Dieťa sa učí neustále – z interakcií, zo vzťahov, zo živého kontaktu so svetom. V Dúholí ich učíme vnímavosti, prístupnosti a otvorenosti. Vzdelávanie v Dúholí pripraví deti na to, aby boli samé sebou.