Staňte sa našim podporovateľom!

Robíme to, čomu veríme a čo nás baví. Aby sme ale mali dosť prostriedkov na fungovanie a rozvoj našej vízie škôlky a raz i školy, potrebujeme vašu pomoc. Budeme preto vďační za akýkoľvek finančný dar, ktorý nám pošlete na náš účet:

SK0883300000002101325014

Prijaté dary budú použité na:

  • Zhotovenie unikátnej prírodnej stavby
  • Nákup pomôcok pre deti – inteligentné hračky, hlavolamy, knihy, encyklopédie
  • Zaobstaranie drobného inventáru
  • Zaobstaranie kreatívneho materiálu, náradia, vybavenie a pomôcky pre odborné predmety (chémia, fyzika)

Ak nemôžete prispieť finančne, občas nám pomôže darované vybavenie alebo práca (napr. maľovanie, rúbanie dreva). O týchto možnostiach podpory budeme občasne informovať na našich facebookových stránkach:

Za nás aj naše deti vám ďakujeme!