Darujte nám 2% z dane

V posledných dvoch rokoch sme veľkú časť energie i svojho času venovali stavbe zázemia pre aktivity OZ. Prírodná kruhová stavba vznikla v priebehu jedného roka, od kopania základov až po jej zastrešenie. Stavbu sme financovali z príjmov OZ hlavne sponzorských darov. Fyzicky stavbu realizovali členovia nášho občianskeho združenia, rodičia i naše deti priložili ruku k dielu. Veľké kroky – stavba stien zo slamených balíkov, či nanášanie hlinených omietok sme realizovali workshopovou formou, ktoré sme spolufinancovali z 2% daní získaných v predchádzajúcom roku.

Aktuálne stavba stojí na pevných základoch, zastrešená a s hotovými vnútornými omietkami a dvomi vrstvami vonkajších omietok.

Ďakujeme, že nám venujete 2% z vašich daní. Získané finančné prostriedky budú použité na dokončovanie a zveľaďovanie tejto unikátnej stavby a na permakultúrne vzdelávacie aktivity v exteriéri.

Ako nám venovať 2 %?

Naše identifikačné údaje

IČO:51137283 (zarovnať doprava)
Obchodné meno: OZ DÚHOLIE

Stiahnuť predvyplnené tlačivo pre zamestnancov
Stiahnuť potvrdenie o zaplatení dane z príjmov

Postup darovania

Ak ste ZAMESTNANEC

  • do 15.2.2024 požiadajte Vášho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmu za rok 2022
  • v žiadosti o zúčtovanie nezabudnite zaškrtnúť v bode č.7 odpoveď “žiadam vydať potvrdenie o zaplatení dane”
  • do 15.4.2024 Vám zamestnávateľ predloží požadované “Potvrdenie o zaplatení dane”
  • do 30.4.2024 toto potvrdenie spolu s vypísaným “Vyhlásením o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby” doručte miestne príslušnému daňovému úradu podľa vášho bydliska

Predvyplnené tlačivo nájdete vyššie na tejto stránke.

Ak ste PODNIKATEĽ/ŽIVNOSTNÍK

  • na poslednej strane Vášho daňového priznania uveďte naše údaje

Celý postup pre darovanie 2 % nájdete na stránkach rozhodni.sk, spolu s odkazmi na potrebné tlačivá – pre zamestnancov vyhlásenie o poukázaní 2 % a potvrdenie o zaplatení dane z príjmov. V prípade, že darujete 2 % ako právnická osoba, formulár na poukázanie darovanej sumy sa nachádza na zadnej strane daňového priznania – kontaktuje, prosím, svojho účtovníka a poskytnite mu údaje uvedené na tejto stránke.

Zobraziť postup pri darovaní

Pripomíname, že vaše daňové priznanie musí byť odovzdané včas, aby 2 % z vašej dane odišli tam, kam chcete.

Ďakujeme vám za prejavenú dôveru!

Ako využijeme 2 % z vašej dane?

  • Výukový permakultúrny exteriér
  • Nákup pomôcok
  • Vzdelávanie sprievodcov