Darujte nám 2% z dane

Rok 2020 bol pre nás rokom veľkých projektov a neustálych zmien. Vzhľadom na pandemickú situáciu sme zažili nové podoby fungovania, ktoré nám pripravili ďalšie výzvy a zasa nás posunuli o krok ďalej. 

V rokoch 2020 a 2021 sme veľkú časť energie i svojho času venovali stavbe zázemia pre aktivity OZ. Prírodná kruhová stavba vznikla v priebehu jedného roka, od kopania základov až po jej zastrešenie. Stavbu sme financovali z príjmov OZ – hlavne sponzorských darov. Fyzicky stavbu realizovali členovia nášho občianskeho združenia, rodičia i naše deti priložili ruku k dielu. Veľké kroky – stavba stien zo slamených balíkov, či nanášanie hlinených omietok sme realizovali workshopovou formou, ktoré sme spolufinancovali z 2% daní získaných v predchádzajúcom roku.

Aktuálne stavba stojí na pevných základoch, zastrešená a s hotovými vnútornými omietkami a prvou vrstvou vonkajších omietok. 

Ďakujeme, že nám venujete 2% z vašich daní. Získané finančné prostriedky budú použité na dokončovanie a zveľaďovanie tejto unikátnej stavby a na permakultúrne vzdelávacie aktivity v exteriéri.

Ako nám venovať 2 %?

Naše identifikačné údaje

IČO:51137283 (zarovnať doprava)
Obchodné meno: OZ DÚHOLIE

Stiahnuť predvyplnené tlačivo pre zamestnancov
Stiahnuť potvrdenie o zaplatení dane z príjmov

Postup darovania

Celý postup pre darovanie 2 % nájdete na stránkach rozhodni.sk, spolu s odkazmi na potrebné tlačivá – pre zamestnancov vyhlásenie o poukázaní 2 % a potvrdenie o zaplatení dane z príjmov. V prípade, že darujete 2 % ako právnická osoba, formulár na poukázanie darovanej sumy sa nachádza na zadnej strane daňového priznania – kontaktuje, prosím, svojho účtovníka a poskytnite mu údaje uvedené na tejto stránke.

Zobraziť postup pri darovaní

Pripomíname, že vaše daňové priznanie musí byť odovzdané včas, aby 2 % z vašej dane odišli tam, kam chcete.

Ďakujeme vám za prejavenú dôveru!

Ako využijeme 2 % z vašej dane?

  • Výukový permakultúrny exteriér
  • Nákup pomôcok
  • Vzdelávanie sprievodcov