Čo je to lesný klub

Pre šťastné a samostatné deti

Čo je to lesný klub

Všetci chceme, aby naše deti boli spokojné, šťastné, samostatné. Cesta k takýmto deťom vedie cez našu ochotu rásť spolu s dieťaťom, cez náš osobný príklad rozvíjania  vlastného potenciálu v oblasti v ktorej sa realizujeme.  Keď sa odvážime pozrieť do očí drakom, ktorí nám sedia na pleci vo forme programov, naše deti budú môcť ľahšie prekonávať prekážky a žiť spokojné detstvo. Spoločne dáme áno životu, radosti a ozajstnej láske.

Človek je tvor spoločenský, učí sa prirodzene a s chuťou napodobovaním dospelých a starších detí. Dieťa sa v prítomnosti dospelých, ktorí sa venujú zmysluplnej tvorivej činnosti môže uvoľniť a inšpirovať sa. Cieľom nie je, aby dieťa zopakovalo presný postup, alebo sa stoj čo stoj zapojilo, cieľom je zažiť dospelého, ktorý svojím pohrúžením do činnosti akoby dieťaťu hovoril, aha život je takýto skvelý, môžeš robiť to čo ťa baví a cíťiť sa pritom skvele. Deti potrebujú zdieľať s dospelými ich momenty ponorenia sa do vášní ich života a my dospelí zas máme tú možnosť sa s tým podeliť, prípadne začať objavovať to, čo nás naozaj nadchýna a napľňa práve takým pocitom, s ktorým chceme aby naše deti vyrastali.

Deti berú zodpovednosť do svojich rúk, prestanú očakávať animáciu programu a tak potrebujú aktivizovať vlastný potenciál vôle na to, aby začali konať z vnútornej motivácie. V prírode sa rozvíja jemná aj hrubá motorika. Lozenie po stromoch, kotúľanie dole kopcom,  vnímanie prírodných procesov a zmyslové zážitky posilňujú dieťa na fyzickej, mentálnej, duševnej a sociálnej úrovni.

Rozvíjame  kľúčové vlastnosti pre vývoj do 7 rokov: vôľu, dôveru a cieľavedomosť. Plasticita tela sa odráža na psychickej plastickosti dieťaťa, flexibilite konania. Hry uvoľňujú telo od napätí a strachov, posilňujú imunitu, zažívame dôležité fyzické interakcie a spoločnou hrou dávame áno životu v rešpekte a spolužití s inými ľuďmi, čo je pre deti dnes dôležitá informácia.

Tu sú ukryté dôležité informácie pre rozvoj dieťaťa, naberanie dôležitých skúseností sprostredkovaných v ľudovej slovesnosti. Spev a tanec sú prirodzenou súčasťou pri činnostiach, jedle, prechádzke. Tanec uvoľňuje a kúzli úsmev.

Čas na dôležité reflektovanie toho ako nám v spoločnom projekte je, možnosť dať mu pozornosť a odísť s rešpektom voči sebe a iným, naučiť sa o sebe niečo nové, hovoriť o veciach, ktoré nie sú v bežnej komunikácii vždy ľahké vysloviť, tréning jasného vyjadrovanie sa, spolupráce,  úprimnosti a empatie. Pravidelná spoločná práca so zámerom prehlbovať vzťahy k sebe, k rodine a súčasne práca na trvalej sociálnej udržateľnosti projektu.

Prežívame život ako bezpečné miesto kde majú veci svoj poriadok. Pre deti do 7 rokov sú opakujúce sa rituáliky v rámci dňa a roka ukľudňujúce.  Rok môžme spoločne prežiť ako oslavu života uvedomujúc si kvality rôznych období tak ako ich prežívali naši predkovia tak, že si vyberieme z toho bohatstva práve to, čo nám môže ďalej slúžiť.  Precítením kvality určitého obdobia ako napr. Martinské dni, Hromnice, Fašiangy a pod. sa môžme lepšie vybaviť na nastávajúce obdobie.

Hravé masáže, ručné práce, hudobné nástroje, piesne a riekanky, kontaktné hry, joga, zakladanie ohňa, príprava jedla, zvieratá.

Deti dostávajú možnosť konať z vlastnej vôle – to čo zvládajú sami robia bez pomoci. Deti nie sú zaťažené inštrukciami, čo majú robiť, pokiaľ to nie je dôležité

Deti nasávajú chuť do života od dospelých, ktorí robia čo ich baví, sme súčasťou pracovného procesu v dielni, v záhrade.

Sprievodcovia

Najbližšie udalosti

Kniha s Deťmi v kole roka

Vydali sme knihu S deťmi v kole roka, ktorej autorkou je naša bývalá sprievodkyňa Katarína Huranová, ktorá v knihe spísala jednoduché kroky, ako sa priblížiť prírodným cyklom a ako k tomuto priblíženiu viesť aj svoje deti. Knihu si môžete kúpiť na tomto odkaze.